Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

xx -->

Idź do treści

O nas

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, będące częścią systemu placówek wychowania pozaszkolnego, zajmuje się, przede wszystkim, organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijaniem i wspieraniem jej różnorodnych uzdolnień: artystycznych, literackich, sportowych. Cel ten realizuje zarówno przez tworzenie i wspieranie kół zainteresowań o różnym profilu, jak również podtrzymywanie i rozwój wieloletniej tradycji konfrontacji artystycznych młodych, służącej kulturalnej integracji Powiatu Wągrowieckiego. Do przedsięwzięć, o których wyżej mowa, należą między innymi:


„Między Wierszami” - Powiatowy Turniej Recytatorski.  
Jest to przedsięwzięcie z wieloletnimi  tradycjami, pod patronatem Stanisława Przybyszewskiego, twórcy epoki zwanej Młodą Polską, który w latach 1884-1889 uczęszczał do wągrowieckiego Królewskiego Gimnazjum Klasycznego, czyli dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego. Turniej ten służy rozbudzeniu zainteresowania młodzieży polską poezją współczesną, a jego istotną częścią, poza występami recytatorów, jest także turniej poezji śpiewanej.

Kurtyna - Powiatowe Konfrontacje Małych Form Teatralnych.
Do tej pory zrealizowano 15 edycji iprezy. Jest to przegląd dwudniowy, połączony z warsztatami dla nauczycieli prowadzących grupy. Regularnie na Kurtynie występuje około 30 zespołów z Powiatu Wągrowieckiego oraz zaproszone zespoły teatralne z powiatów sąsiedzkich.


Witryna - Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespołów Muzycznych i Tanecznych. Witryna to, pod względem frekwencyjnym, największy przegląd artystycznych działań pozaszkolnych w naszym powiecie. Regularnie występuje na niej ponad pół tysiąca dzieci i młodzieży. W kwietniu 2019 r. obchodzony był jubileusz 20-lecia tych Konfrontacji. 


Graj Muzyka! - Powiatowy Konkurs Wokalistów. Konkurs odbywa się zawsze w pierwszą sobotę ferii zimowych, jako ich inauguracja. Ma na celu prezentację indywidualnych umiejętności wokalnych uczestników. Laureatom konkursu Ognisko umożliwia występy w ramach przedsięwzięć kulturalnych w Powiecie Wągrowieckim i poza nim.Kleks - Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych.
Konkurs ten ma na celu popularyzację poezji dla dzieci oraz doskonalenie warsztatu recytatorskiego uczestników. Przy okazji pozwala wyłonić talenty recytatorskie, które reprezentują Powiat Wągrowiecki na konkursach szczebla wojewódzkiego.

Śpiewy na łodziach - Spotkania z piosenką literacką.
Spotkania adresowane są  głównie do młodzieży szkół ponadpodstawowych, a służy propagowaniu ambitnej piosenki literackiej i poezji współczesnej oraz kultury jej scenicznego przekazu. Oprócz występów młodych wykonawców, spotkaniom towarzyszą zawsze koncerty artystów profesjonalnych. lub lokalne projekty muzyczne służące przypomnieniu wybitnych zjawisk z kręgu muzyki popularnej.


Ognisko oferuje także pomocą merytoryczną, koncepcyjną i techniczną przy organizacji imprez w placówkach oświatowych Powiatu Wągrowieckiego i jest otwarte na realizację, bądź współrealizację, wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnej kultury.

www.ogniskowagrowiec.pl

Zapraszamy do współpracy!


Strona główna | O nas | Kontakt | | Trochę historii | Konkursy, imprezy | Do pobrania | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego