Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

xx -->

Idź do treści

O nas

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, będące częścią systemu placówek wychowania pozaszkolnego, zajmuje się, przede wszystkim, organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijaniem i wspieraniem jej różnorodnych uzdolnień: artystycznych, literackich, sportowych. Cel ten realizuje zarówno przez tworzenie i wspieranie kół zainteresowań o różnym profilu, jak również podtrzymywanie i rozwój wieloletniej tradycji konfrontacji artystycznych młodych, służącej kulturalnej integracji Powiatu Wągrowieckiego. Do przedsięwzięć, o których wyżej mowa, należą między innymi:


„Między Wierszami” - Powiatowy Turniej Recytatorski Szkół Ponadpodstawowych (6 edycji)
Konkurs ten, od 2012 roku, to także, dla gimnazjalistów, eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów pilotowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, eliminacje do szczebla wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Patronem Turnieju jest Stanisław Przybyszewski, twórca epoki zwanej Młodą Polską, który w latach 1884-1889 uczęszczał do wągrowieckiego gimnazjum, dzisiejsze I LO.

Kurtyna - Powiatowe Konfrontacje Małych Form Teatralnych.
Do tej pory zrealizowano 15 edycji imprezy. Jest to przegląd dwudniowy, połączony z warsztatami dla nauczycieli prowadzących grupy. Regularnie na Kurtynie występuje około 30 zespołów z Powiatu Wągrowieckiego oraz zaproszone zespoły teatralne z powiatów sąsiedzkich.


Witryna - Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespołów Muzycznych i Tanecznych. Witryna to , pod względem frekwencyjnym, największy przegląd artystycznych działań pozaszkolnych w naszym powiecie. Laureaci Witryny kierowani są na przeglądy organizowane przez placówki kultury współpracujące z OPP. W kwietniu 2013 r., realizowana została 15.- jubileuszowa - edycja imprezy.


Graj Muzyka! - Powiatowy Konkurs Wokalistów (9 edycji). Konkurs odbywa się zawsze w pierwszą sobotę ferii zimowych, jako ich inauguracja. Ma na celu prezentację indywidualnych umiejętności wokalnych uczestników. Laureatom konkursu Ognisko umożliwia występy w ramach przedsięwzięć kulturalnych w Powiecie Wągrowieckim i poza nim.Kleks - Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych.
Konkurs odbywa się po zakończeniu ferii zimowych, zaś laureatów Ognisko kieruje na Rejonowe Eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, które odbywają się w marcu, w Poznaniu.

Śpiewy na łodziach - Spotkania z piosenką literacką.
Impreza adresowana jest głównie do gimnazjalistów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a służy propagowaniu ambitnej piosenki literackiej i poezji współczesnej oraz kultury jej scenicznego przekazu. Oprócz występów młodych wykonawców, spotkaniom towarzyszą zawsze koncerty artystów profesjonalnych. Do tej pory zrealizowano 15 edycji Spotkań.


Ognisko oferuje także pomocą merytoryczną, koncepcyjną i techniczną przy organizacji imprez w placówkach oświatowych Powiatu Wągrowieckiego i jest otwarte na realizację, bądź współrealizację, wszelkich, także pozainstytucjonalnych, inicjatyw służących rozwojowi lokalnej kultury.

Zapraszamy do współpracy!


Strona główna | O nas | Kontakt | | Trochę historii | Konkursy, imprezy | Do pobrania | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego